dima
 • Centru Multifuncțional Dragoslavele

  CENTRU MULTIFUNCŢIONAL PENTRU COPII
  loc. Dragoslavele, jud. Argeş


  arh ADELA ANTONIU, arh SERBAN ANTONIU, arh ALEXANDRU POPESCU
  Suprafata teren: 887mp;
  Suprafata construita la sol: 558mp;
  Suprafata desfasurata: 1979mp;
  Regim de inaltime: S+P+2E+M;

  Prezentul proiect îşi propune realizarea unui centru multifuncţional pentru copii care va cuprinde:
  1. Tabăra de copii
  2. Adăpost pentru copii cu probleme sociale şi medicale

  1.Tabăra de copii
  Organizarea centrului – are în vedere folosirea cât mai eficientă a terenului  prin utilizarea de alveole care delimitează funcţional şi oferă spaţiul necesar desfăşurării concomitente a diferitelor activităţi:
  • Spatiul de cazare: se va construi o clădire pavilionară cu capacitatea de 76 locuri, dotată cu dormitoare, săli de mese, săli de conferinţe, bucătărie. Construcţia va fi realizată păstrând arhitectura zonei, folosindu-se materiale de pe piaţa locală (lemn, pietre de râu, șiță, etc). În aripa de vest a clădirii va fi amplasată locuinţa administratorului care va coordona programele, asistat de personalul angajat şi voluntarii fundaţiei.
  • Spatiul de agrement: Atât în interiorul cât şi în jurul clădirii se vor amenaja spaţii pentru activităţi recreative (terenuri de sport, spaţii de joacă, ateliere de creaţie, precum şi un iaz ce va crea senzaţia de „spaţiu” şi va avea efect de relaxare asupra locuitorilor taberei).
  • Spatiul de producţie: Proiectul include şi construirea unei micro-ferme în scopul asigurării unui  procent considerabil din necesarul de alimente destinat funcţionarii taberei (pentru consum intern). Micro-ferma va conţine: grădina de legume, adăposturi pentru animale, o seră îngropată şi livadă de pomi fructiferi.


  • 2.Adăpost destinat copiilor cu probleme medicale şi sociale
   Tot în cadrul acestui centru, în aripa de nord-est a clădirii, se doreşte realizarea unui adăpost pentru copii cu probleme medicale şi sociale. Se va asigura astfel sprijinirea morală şi materială a acestora oferindu-le un adăpost şi hrana necesară, creându-se condiţiile specifice unei dezvoltări armonioase.