Clienți

FORD

5 ani de consultanță tehnică și avizare / autorizare de construire și securitate la incendiu; peste 200,000 mp vizați.

MUZEUL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ CRAIOVA

Consultanță tehnică și obținere aviz de securitate la incendiu, clădire monument istoric, categoria A.

AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU

Consultanță tehnică în domeniul securității la incendiu, documentații autorizare ISU; peste 9000 mp.

APANOVA BUCURESTI

10 ani de colaborare; peste 30 de proiecte de reabilitare, modernizare și amenajare pentru întreg patrimoniul construit al societății.

LAGARDERE TRAVEL RETAIL

5 ani de colaborare, peste 100 de proiecte tehnice și consultanță pentru lanțurile de magazine ale companiei.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Consultanță și studii de fezabiliate pentru Facultatea de electrotehnică și Stațiunea didactică Banu Mărăcine si autorizații de securitate la incendiu pentru Facultatea de mecanică- monument istoric, categoria B.