Reabilitare Școală Codlea

Tema: Lucrări ce vizează reabilitarea, mansardarea, consolidarea și recompartimentarea corpurilor de clădire ale școlii existente- din strada Horia, numarul 5, Mun. Codlea- pentru a răspunde funcțiunii de școală modernă , cu conformarea la normele în vigoare.

? Cum creăm un ansamblu unitar și modern, care păstrează totodată spiritul locului și adăpostește 13 sali de curs împreună cu funcțiunile conexe

Propunere:
– Intervenția propusă a urmărit păstrearea caracterului diferit al celor 4 imobile, construite treptat pe teren, în mai multe etape. Clădirile au aparținut inițial unei familii de sași, apoi în perioada postbelică au intrat în proprietatea statului. Ansamblul (corpurile C1,C2,C3) a funcționat ca fabrică de parchet, apoi funcțiunea s-a schimbat în școală tehnică cu profil de prelucrare a lemnului;

– Lucrările propuse pe corpul C2, primul construit pe teren în perioada interbelică, au vizat mansardarea cu un volum cu aspect contemporan și acoperiș în șarpantă, finisat cu tablă fălțuită de culoare gri antracit (pentru a se delimita în registrul acoperișurilor). Accesul este marcat de o coperină semnal în culoarea roșu-accent;

– Intervenția propusă pe corpul C1, construit în etapa a doua, în completarea frontului stradal (pentru a fi utilizat ca zonă de vânzare cu acces direct din stradă) au vizat consolidarea clădirii, reabilitarea fațadelor în spiritul zonei, și recompartimentarea spațiilor interioare conform noilor cerințe funcționale;

– Soluțiile propuse pentru corpurile 3 și 4, consturite în alte etape succesive și amplasate pe fundul parcelei, au vizat de asemenea asanarea fațadelor, consolidarea, reabilitarea și recompartimentarea interioară conform cerințelor actuale.

An: 2022

Status: Realizat