Facultatea de mecanică Craiova

Tema: Prin tema de proiectare se solicită recompartimentarea și re-amenajarea pentru spații de învățământ preuniversitar- Liceul „Voltaire”- a corpului C2 din cadrul Campusului Universitar „Mecanică”din Craiova.

? Cum coexistă funcțiunea nou propusă de liceu cu cea pre-existentă de universitate

Propunere:

  • Clădirea monument istoric, este structurată după tipul de școală de sfârșit de sec. XIX, din perioada ministrului Spiru Haret, cu arhitectură monumentală: corp central dominant, susținut de turnul intrării, 2 aripi laterale pentru prestanță și echilibru și elemente de legătură (corpuri parter+mansardă);
  • Amenajarea are în vedere realizarea unui spațiu adecvat funcțiunii de liceu, cu recompartimentarea spațiilor pentru a deservi 16 săli de clasă, 3 laboratoare, spații pentru personalul administrativ și profesoral, grupuri sanitare redimensionate conform normelor actuale;
  • Intervențiile majore propuse sunt la nivelul finisajelor, alese pentru a susține calitatea arhitecturii monumentale, dar și continutatea din spațiile universității. Din aceste considerente separarea dintre liceu și spațiile Facultății de Mecanică se face prin uși opace din lemn masiv. Accesele existente exterioare sunt pastrate.

An: 2015

Status: Studiu de fezabilitate