Dianei 9

Tema: Restaurarea, reabilitarea și refuncționalizarea imobilului din strada Dianei, numărul 9, monument istoric de categoria B.

? Cum repui pe harta orașului o reședinta urbană aristocrată de început de secol XX, dându-i o nouă viață și o nouă funcțiune

Propunere:
– Construită la începutul secolului de către arhitectul Ernest Douneau, în stil eclectic, casa reprezintă un capăt de perspectivă a porțiunii de stradă pornită din Piața C.A. Rosseti. Acest statut al ei a trebuit recâștigat prin intervenția de restaurare;

– Din fericire, aspectul exterior nu a suferit transformări majore în timp, dar casa se află în stare proastă de conservare. Intervenția a urmărit consolidarea și restaurarea elementelor decorative exterioare și interioare, într-o imagine unitară, care să poată găzdui funcțiuni de secol 21.

An: 2016- 2018

Status: Realizat