Casa „Andreas Beuchel” Bistrița

Tema: Construită în piața centrală din Bistrița la sfârșitul secolului al XV-lea, casa ”Andreas Beuchel”, cunoscută și sub denumirea de Casa „Ion Zidar”, este un monument istoric important pentru arhitectura Renașterii din Transilvania

?  Cum se poate insufla o viață nouă într-o clădire monument istoric, conservând-o pe de o parte și revitalizând-o pe de alta

Propunere:

  • De-a lungul timpului construcția a suferit diferite modificări, reprezentative pentru evoluţia arhitecturii transilvănene în perioada respectivă. Restaurarea din 1974 a stabilit cu exactitate intervenţiile survenite în timp pe această clădire şi s-a concretizat cu revenirea ei la starea din secolul XVI. Funcțional a fost reconvertită în unitate de alimentaţie publică, cu restaurant, berărie, cramă şi terasă;
  • În anii 2000 clădirea a fost revendicată şi obţinută de foştii proprietari, după lungi procese. La momentul intervenției casa se afla într-o stare relativ bună de conservare, dar necesita restaurare și refuncționalizare;
  • Proiectul a vizat pe de o parte restaurarea clădirii (care a fost realizată), iar pe de alta, extinderea ei cu un corp nou și contemporan, cu funcțiunea de pensiune urbană (propunere nerealizată).

An: 2009

Status: Restaurare realizată

* In colaborare cu arh. Serban Popescu-Dolj